Management de proiect

1s
1s
MANAGEMENT PROIECT
  • Coordonarea investiției de la începutul fazei de proiectare
  • Monitorizarea și raportarea stadiului proiectului
  • Întocmire grafice de execuție tip Gantt, WBS.

Oferim servicii de management de proiect cu manageri de proiect autorizați, cu experiență în domeniul construcțiilor.

3L
DE LA A LA Z