Topografie

Executăm toată gama de lucrări de topografie și cadastru, în județul Mureș.

IMAG7701
Cadastru
 • Documentații pentru înscrirea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate cu înregistrare în baza de date electronică a OCPI
 • Întabulare terenuri
 • Întabulare terenuri și construcții
 • Radiere construcții
 • Întabulare apartamente
 • Dezmembrare, parcelare, alipire, terenuri intravilane/extravilane
 • Întocmirea planurilor de situație necesare obținerii certificatului de urbanism, autorizațiilor de construire, extindere, mansardare sau demolare construcții.
 • Întocmirea planurilor de situație necesare întocmirii PUZ, PUG
 • Schimbare categorie de folosință teren
 • Actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafeţei imobilului
1s
1s
Topografie
 • Trasarea axelor construcțiilor
 • Trasarea punctelor caracteristice ale construcțiilor
 • Trasarea punctelor de detaliu ale construcțiilor
 • Relevee